topwww.jpg

Historia:
World Wide Web (WWW) blev uppfunnet av företaget CERN Centre Europeene pour la Rechercha Nucleaire (Europeiskt Centrum för Kärnvapensforskning). Pga CERN:s internationella karaktär så behövde de ett sätt att hålla kontakt med varandra. Det gjorde man genom E-mail, Telnet, chat-program och FTP. 1989 föreslog den brittiske fysikern Tim Berners-Lee att man skulle knyta ihop det hela i en hypertext-baserat informations system. Han kallade det World Wide Web och formatteringsspråket HyperText Markup Language (HTML). På grund av anpassnings svårigheter mellan de dåvarande protokollen så fick man gå över till TCP/IP.

Den första WWW läsaren skapades 1991 av Nicola Pellow. Det var en teckenbaserad webbläsare eftersom Nicola inte visste att det skulle finnas fullskärmspekare eller piltangenter. Sidorna skrevs ut i ren text, en skärm i taget, för att komma vidare var man tvungen att knappa in ett länknummer eller en bokstav på kommandoraden. 1993 släpptes den första grafiska webbläsaren för Windows, Macintosh och X-Windows. Den kom från företaget NCSA (National Center for Supercomputing Applications) och hette NSCA Mosaic. I november 1994 så bytte företaget namn från Mosaic Communications till Netscape Communications. Vid det här laget så fanns det 10 000 servrar och 10 miljoner användare.

WWW:
World Wide Web är den del av internet som växer snabbast och är på många sätt förbryllande. WWW innehåller mycket, men vad som gör den så fascinerande för många är att det består av text,grafik,ljud, java, animationer och mycket mer. I grunden så är varje hemsida en interaktiv multimediapublikation.

Browsers:
Det finns idag en massa webbläsare (browsers) att välja emellan, vilket kanske inte är så konstigt. Men dom två ledande företagen är Microsoft och Netscape.

Microsoft kom in ganska sent i webb kriget men deras webb läsare (Internet explorer) är gratis. Vilket gjorde att Microsoft kunde slå igenom ganska snabbt med sin browser Internet Explorer. Internet Explorer har alltid varit integrerad i Windows, och den nya versionen v.4 går ett steg längre: här integreras operativsystemet med webbläsaren till en ny enhet där man knappt märker någon skillnad på hantering av data på den egna hårddisken respektive på nätet. Den mest extrema formen av plattformsberoende alltså: Internet som Microsoft-produkt. Netscape har stämt Microsoft för att de har integrerat Explorer i sitt operativ system Windows 95/98 så att använadren inte kan ta bort det.

Netscape har nästan varit med från början. Först så hette browsern Mosaic men senare så bytte dom till Netscape. Netscape har inte gett ut sina browser gratis till privatpersoner utan du har fått betala en slant för att få den registrerade versionen. Men dom har däremot alltid gett ut den gratis till företag och organisationer. Netscapes nya programpaket Communicator, där bl.a Navigator v.4 ingår, bemödar sig att gömma alla plattformsberoende detaljer så att programmet ska se likadant ut på alla typer av datorer. Netscape har nu också börjat ge ut sin webbläsare gratis till privat personer. Nyligen har Netscape gett ut källkoden till sin nya web läsare Netscape Navigator 5.0 så att hemma programmerare kan fixa ihop sin egen version av netscape. Detta tjänar Netscape på p.g.a att dom har rätt till alla modificationer av koden.

HTML:
HTML är själva byggstenen i WWW och det är den dokument form som är standard. Man kunde ha valt andra format men enda problemet var att dom ägdes av företag och ifall man skulle använde de formaten så skulle dom företagen kräva en liten ersättning. Så då utvecklade man HTML. Tanken bakom HTML är att man i ett dokument enbart inkluderar sådant som är informationsbärande och konsekvent rensar ut allt som är beroende av vilket medium man väljer för att presentera dokumentet (papper, grafiskt ,textterminal osv).

Viktigt är också att alla HTML-instruktioner skrivs i klartext, och hela dokumentet sparas som ren ASCII-text, det enklaste av alla dokumentformat. Detta gör HTML standarden hållbar i längden eftersom ASCII kommer finnas i framtida ordbehandlare och datorer. ASCII är en standard som troligtvis aldrig kommer att tas bort.

Javascript:
Ibland kan HTML kännas lite stelt och tråkigt, då kan man använda sig av Javascript. Javascript är ett litet programmerings språk som är utvecklat av Netscape communications och hette live script från början. Namnet Javascript fick det för att språket har stora likheter med Java men det är inte så svårt att lära sig och inte lika stort. Med Javascript kan du göra det mesta som man kan göra med ett vanligt programmerings språk och lägga upp på din site. Du kan till exempel göra ett program som känner av från vilket land personen kommer och därmed använder det språket på sidan.

Framtidens WWW:
Hur kommer WWW att se ut i framtiden? Tja vi har ju fått höra massor av olika alternativ det senaster året, det senaste är att man kan surfa genom teven. Också så kommer den nya push-tekniken att komma fram mera. Denna tekniken innebär att man organiserar alla webbsidor, som nu är i en osystematisk röra, till att dela in de i grupper tex nyheter, väder, historia mm. Användaren behöver bara ställa in vilken kanal han ska "avlyssna" och sedan får han automatiskt alla uppdateringar i denna kategori. Detta gör det till en ganska bra teknik, jämfört med dagens sätt att få reda på på rätt webbsida (sökmotorer, aktivt letande i timmar), särskilt i dagens stressade samhälle.

Viktiga exempel på push-tekniker är Marímbas Castanet (inkorporerad i version 4 av Netscape Navigator) och Pointcast (nära knuten till version 4 av Internet Explorer - webbläsarkriget fortsätter på push-marknaden).

Frågan är om användarna vill byta webben mot den nya tekniken. För många användare har ju tid att sitta och leta efter informationen idag, och frågan är också om vi vill byta ut vårat aktiva letande mot ett passivt mottagande.

//Björn
© 1997 till Ola Johansson och Björn Sandberg.